دعای کارگشایی و مشکل گشایی - دعای رفع مشکلات

جهت مشکل گشایی کار و اشتغال

دعای ذیل مجرب است. برای مشکل گشایی کار و اشتغال هر شخصی که گره کاری داشته و یا از بیکاری رنج میبرد، هر روز ابتدا نیت کند و ٢ مرتبه ذکر صلوات را بر زبان جاری نماید و سپس سوره الم نشرح را تلاوت کند و در مرحله بعد آیت الکرسی را با ایمان حد اقل ٢ مرتبه قرائت شود و در آخر تمام انگشتان خود را بسته و دعا کند و صدقه دهد و هر روز پس از نماز صبح حداقل ۱۰ مرتبه سوره قدر را قرائت نماید و پس از تمام نمازهای یومیه آیت الکرسی را قرائت نماید. ان شاءالله گره کارش گشوده گردد.

*****

دعای کارگشایی مجرب , دعای رفع مشکل , دعا کارگشایی مجرب و فوری , دعای مشکل گشایی , دعای کار و مشگل گشا , دعای برطرف شدن مشکلات , دعای رفع مشکل کار و شغل , دعای فتح و کارگشایی , دعای فوری گشایش کار و شغل , دعای کارگشایی و اشتغال